تفاوت ریچ و ایمپرشن درچیست؟

تفاوت ریچ و ایمپرشن درچیست؟

ریچ تعداد کل افرادی است که محتوای شما را می بینند. ایمپرشن تعداد دفعاتی که محتوای شما نمایش داده می شود، صرف نظر از اینکه کلیک شده یا خیر.

ریچ  تعداد افراد منحصر بفردی است که محتوای شما را می بینند. در یک جهان کامل، همه فالوورهای شما هر قطعه از محتوایی که منتشرکرده اید را مشاهده خواهد کرد. متأسفانه، در فضای مجازی این اتفاق نمی افتد، و همه فالوورهای شما، هر پستی را که شما منتشر کنید را نمی بینند. به عنوان مثال، Groupon هفده میلیون فالوور دارد، اما اینگیجمنت محتوای آن به این عدد نزدیک نیست زیرا فقط تعدادی از فالوورهایش آن را می بینند.

ایمپرشن یعنی معنا و مفهوم محتوا روی بیننده تاثیر بگذارد. لزومی ندارد هر فرد که پست را می بیند از آن متاثر شود. در حالیکه  ممکن است یک نفر با دیدن پست از چندین نظر مختلف متاثر شود.

برای مثال در فیسبوک وقتی پست جدیدی منتشر می شود فالوورهای ناشر آن را می بینند . هم چنین در صورتی که کسی آن را شیر (share) کند مجددا فالوورهای شیر کننده آن را مشاهده خواهند کرد. اگر کسی پست را هر دو بار در صفحه فیسبوک خود مشاهده  کند در این صورت ایمپرشن این پست شما ۲ درنظر گرفته می شود.

ریچ و ایمپرشن بطور دقیق‌تر

همانطور که می بینید، شباهت های زیادی بین ریچ و ایمپرشن وجود دارد، اما از نظر اینگیجمنت ، تفاوت های اساسی وجود دارد. همانند مثال قبل، مثلا اگر شما ۱۰۰ فالوور در توییتر دارید و یک توییت منتشر کردید، اگر همه فالوورهای شما توییت شما را ببینند ریچ شما ۱۰۰ بوده – همچنین ایمپرشن شما ۱۰۰ می باشد.

در ادامه مثال قبل، مثلا شما فردای آن روز با همان ۱۰۰ فالور دو توییت منتشر می کنید. ریچ شما همان ۱۰۰ کاربر است، زیرا شمار فالوورهای شما تغییر نکرده است. با این حال، در حال حاضر ایمپرشن شما ۲۰۰ می باشد. چرا؟ زیرا هر یک از ۱۰۰ فالوور شما هر دو توییت شما را مشاهده کرده‌اند. به همین دلیل ممکن است اکثر اوقات تعداد ایمپرشن برای یک توییت به طور قابل توجهی بزرگتر از تعداد فالوورهای شما باشد.

این مفهوم کمی چالش برانگیز است، اما برای رسیدن به موفقیت در کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی، بایدآن را بدانید. اگر در مورد ریچ و ایمپرشن چیزی به خاطر نمی آورید، کافی است این جمله را به یاد داشته باشید: ریچ تعداد افرادی است که ممکن است محتوای شما را ببینند، در حالی که ایمپرشن تعداد دفعات نمایش کل مطالب شما برای افراد می باشد.